Maj
01
Termoregulacja i udar cieplny u psów i kotów

Utrzymanie właściwej temperatury ciała zwierzęcia O znaczeniu kontrolowania temperatury ciała psów i kotów świadczy fakt, że udar cieplny jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu zwierzęcia. Psy i koty posiadają mechanizmy pozwalające na utrzymywanie temperatury ciała na optymalnym poziomie, co jest niezbędne […]