Cze
05
Język ciała psów – stres i agresja

Wpływ stresu na zachowanie psów Stres stał się nieodłącznym kompanem ludzkiego życia, stanowiącym poważne zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa. Oprócz negatywnych skutków fizjologicznych, łatwo zauważyć dewastujący wpływ stresu na psychikę człowieka. Nasze psy nie pozostają obojętne na trawiącą nas „chorobę stulecia” […]